Counseling

Counseling zoals door mij aangeboden, is maatwerk en met name bedoeld voor diegenen die hun bewustzijn verder willen ontwikkelen

Ik werk gericht en met lichtheid, verhelderend, spiegelend en bekrachtigend. Zonodig confronterend maar altijd met respect en zeker ook met humor. 

Enkele voorbeelden van situaties waarin counseling wenselijk kan zijn:

  • wanneer je weer even "in het zadel" geholpen wilt worden om verder te kunnen
  • wanneer je je grenzen wel aan wilt geven maar deze nog niet goed kunt voelen
  • wanneer je regelmatig achteraf beseft "ik had het dus toch goed gevoeld"

Mijn uitgangspunten zijn:

  • dat alles in het universum trilling is, een elektromagnetische basis heeft, wijzelf ook
  • dat wij dus voortdurend een elektromagnetisch signaal uitzenden
  • dat wat wij aantrekken altijd matcht met dat signaal
  • dat wij automatisch gaan meeresoneren met alles waar we onze aandacht op richten

einsteinOnze gedachten (elektrische component) en gevoelens (magnetische component) bepalen dus wat wij aantrekken. Ons leven spiegelt automatisch terug wat wij als signaal uitgezonden hebben. Zonder mening of oordeel. Net zomin als een GPS-systeem zich bemoeit met de keuze van onze bestemming. Zoals Einstein hier treffend zegt: "Dit is geen filosofie, dit is natuurkunde".

Wanneer we een bepaald signaal voor langere tijd uitzenden, versterkt dit zichzelf. Er ontstaat "momentum", een soort sneeuwbaleffect. We trekken steeds meer van hetzelfde aan. Geloofsovertuigingen die we al jarenlang bij ons dragen, hebben dus momentum vergaard.

Lees meer hierover op de pagina's Wet van Aantrekking en Access Bars®

De combinatie van counseling met Matrix Energetics® en/of Access Bars® is heel vruchtbaar gebleken. De positieve effecten van deze onbewuste sessies kunnen nog beter doorzetten wanneer je je bewust wordt van je eigen bijdrage in het bespoedigen of vertragen hiervan. Want deze positieve effecten kunnen vertraagd worden wanneer er, waarschijnlijk ongemerkt, nog herhaaldelijk wordt gedacht en gesproken vanuit ongewenste en dus belemmerende patronen. Wanneer ook nog helderheid ontstaat over hoe dan bij te sturen, snijdt het mes aan twee kanten.

We hoeven niet achter de feiten aan te blijven lopen, geen reactief leven te leiden.
We kunnen wel degelijk leren om zelf de teugels in handen te nemen.