Access Bars®

Access Bars® van Access Consciousness is een fijne en laagdrempelige methode om ruimte en helderheid in je hoofd te creëren. 

Veel van de gedachten die zich te pas en te onpas aan je opdringen, zorgen voor onrust in je hoofd.

Dit werkt vaak ook lichamelijk door. Bovendien, zoals bij een computer hebben ook wij meerdere programma’s automatisch meedraaien op de achtergrond. We zijn ons daar meestal niet van bewust. Deze mentaal-emotionele programma’s ontstaan met name in onze eerste levensjaren door opvoeding vanuit familie, maatschappij, cultuur en religie. Sommige van deze gedachtenpatronen en overtuigingen werken belemmerend in ons leven. 

De Bars® zijn 32 banen van energie die door en rondom je hoofd lopen en verbonden zijn met verschillende aspecten van je leven. We noemen al deze punten en banen die wij aanraken “De Bars”. Deze banen slaan de elektromagnetische component op van alle gedachten, ideeën, houdingen, beslissingen en overtuigingen die je ooit over iets hebt gehad.....

(citaat van de website www.accessconsciousness.nl )

Een Access Bars® sessie is te vergelijken met het opschonen van een computer. Alsof je ongewenste programma’s, documenten, cookies en spam verwijdert. Je komt weer tot jezelf, krijgt meer helderheid en perspectief. Je gaat gemakkelijker voelen wat voor keuzes je wilt maken. Allerlei situaties waarin je verandering wenst of waarin verandering aan de orde is, kunnen in beweging komen.

Hoe gaat een op Access Bars® gebaseerde sessie in zijn werk?


Gedurende ongeveer een uur worden alle Bars op je hoofd nagelopen. Je ligt gewoon met je kleren aan. Je hoeft niets te vertellen of te doen, omdat je lichaam zelf het proces oppakt en precies weet wat nodig is. Bij herhaling breiden de resultaten zich vanzelf uit.

Naast het onbewust werkende proces van de Bars, is het zelf bewust(er) omgaan met je "mentale hygiëne" van grote toegevoegde waarde. Lees meer hierover op de pagina Counseling.

NOTA BENE: deze sessie kan ook gecombineerd worden met Andullatie en noem ik dan AnduBars.