Matrix Energetics®

Matrix Energetics® is ontwikkeld door Richard Bartlett en wordt door hem omschreven als een bewustzijnstechnologie. 

Richard Bartlett

Hij maakt gebruik van de basisprincipes uit de quantumfysica, volgens welke wij bestaan uit patronen van licht en informatie. Richard Bartlett heeft ontdekt hoe deze principes toegepast kunnen worden om een ongewenste realiteit te desintegreren en een nieuw informatie-veld te openen. Ofwel, hoe een ‘poort’ te vormen waardoor transformatie kan plaatsvinden.

Tijdens zijn seminars herhaalt hij regelmatig dat dit niet echt te begrijpen valt. En dat als je denkt het wel begrepen te hebben, je het dus niet begrepen hebt. Deze nieuwe informatie past immers niet in de vertrouwde Newtoniaanse kaders waarbinnen wij allemaal zijn opgegroeid. Ofwel, de klassieke fysica. Aan het begin van de 20e eeuw heeft Einstein deze kaders opengebroken. En de huidige quantumfysici hebben dus ontdekt dat onze fysieke realiteit helemaal niet zo "vast" is als we altijd hebben gedacht.

Matrix Energetics® kan doen wat voor onze huidige begrippen nog onmogelijk is. Dit kun je alleen ontdekken door het zelf te ervaren, door je te laten verrassen. De beste houding om profijt te hebben van deze "behandeling" en het doorwerken daarvan is dan ook door open te staan voor verbetering. Ook na de sessie. Denk er niet teveel over na. Want door alsnog allerlei gedachten te activeren over "wat eigenlijk helemaal niet kan”, keren we ongemerkt weer terug naar het oude patroon.

Hoe gaat een op Matrix Energetics® gebaseerde sessie in zijn werk?


Voor een korte kennismaking en eerste sessie spreken we persoonlijk af. We vatten eerst de intentie voor de sessie samen. Met deze intentie verbind ik mij vervolgens met het veld van universeel eenheidsbewustzijn. In dit gebied is alle potentieel voor transformatie beschikbaar. Deze transformatie gebeurt buiten mijn persoonlijke denken en voelen, evenals buiten ruimte en tijd om. "Het veld" doet het werk.

De vervolgsessies doe ik op afstand. In beide gevallen is het aan te bevelen om tijdens de sessie rustig te zitten of te liggen. De meest subtiele ervaringen tijdens en na de sessie kunnen diepgaande veranderingen bewerkstelligen. Lees meer hierover de pagina Counseling.