Door ons bewustzijn te ontwikkelen, kunnen we het contact met ons Zelf versterken.
Dan ontvouwt zich wie we in wezen zijn: helder, wijs en waardevol. 

We leven in een tijd waarin steeds meer mensen “wakker worden”. Het bewustzijn groeit dat we meer zijn dan alleen ons lichaam, ons gevoel of onze gedachten. We willen en kunnen weer meer in contact komen met onze eigen-wijsheid, onze eigen-waarde en helderheid.  

Wanneer we het gevoel hebben dat er “iets mist”, missen we in feite ons Zelf. Toch blijven we meestal buiten onszelf naar dingen of mensen zoeken om ons beter te voelen. Hierdoor raken we al gauw afhankelijk van nog meer materie en van het gedrag van anderen. We maken dit ongemerkt verantwoordelijk voor hoe wij ons voelen. Maar dat is onbegonnen werk. Ook, hoe lang spelen we al mee in andermans toneelstuk in een rol die ons niet of niet meer past? Hoe trouw zijn we aan ons Zelf…?

Onze taal bevat vele wijsheden, zoals “Wil je de wereld veranderen, begin bij jezelf”… Hoe waar is dit. En ook goed nieuws. Want ongeacht leeftijd of omstandigheden kunnen we gelukkig op elk moment zèlf een beslissing nemen, een keuze maken om iets te veranderen in ons leven. Een kleine stap kan al veel opluchting geven. Maar hoe vrij zijn we om dit te doen? Hoe vaak moet de maat eerst “vol” zijn, voordat tot ons doordringt dat er echt iets dient te veranderen?  

COUNSELING verheldert en bekrachtigt.
ACCESS BARS® geeft met name verlichting bij een te druk en te vol hoofd.
MATRIX ENERGETICS® zet vastgeraakte patronen uit alle levensgebieden weer in beweging.
 

Access Bars® en Matrix Energetics® werken buiten ons gewone, cognitieve bewustzijn om. Bij een sessie hoeft er dan ook niet actief deelgenomen te worden door te praten of op te letten wat er gebeurt. Verandering in ongewenste patronen en programma’s, ook wanneer deze al decennia oud zijn, vindt plaats zonder dat deze eerst aan de oppervlakte hoeven te komen.

In beide gevallen ontstaat meer ontspanning en een gevoel van ruimte. Wanneer dit ook op bewust niveau herkend en verwelkomd wordt, kan het effect van “het steentje in de vijver” nog meer doorzetten. De meest subtiele veranderingen zullen zich vanzelf uitbreiden zolang ze hierin niet door belemmerende gedachten en/of gevoelens worden afgeremd. Zoals “Dat heb ik weer", "Dat zit nou eenmaal in de familie” of “Daar moet ik mee leren leven”.

Counseling zoals door mij gegeven, is bedoeld om meer helderheid en vaardigheid te verschaffen om jezelf zo gericht mogelijk in de gewenste richting te kunnen bewegen. Omdat bij counseling het bewust worden van met name belemmerende gedachten zo belangrijk is, wordt hierbij het cognitieve bewustzijn juist wel ingezet.

Counseling

Counseling zoals door mij aangeboden, is maatwerk en met name bedoeld voor diegenen die hun bewustzijn verder willen ontwikkelen

Ik werk gericht en met lichtheid, verhelderend, spiegelend en bekrachtigend. Zonodig confronterend maar altijd met respect en zeker ook met humor. 

Enkele voorbeelden van situaties waarin counseling wenselijk kan zijn:

 • wanneer je weer even "in het zadel" geholpen wilt worden om verder te kunnen
 • wanneer je je grenzen wel aan wilt geven maar deze nog niet goed kunt voelen
 • wanneer je regelmatig achteraf beseft "ik had het dus toch goed gevoeld"

Mijn uitgangspunten zijn:

 • dat alles in het universum trilling is, een elektromagnetische basis heeft, wijzelf ook
 • dat wij dus voortdurend een elektromagnetisch signaal uitzenden
 • dat wat wij aantrekken altijd matcht met dat signaal
 • dat wij automatisch gaan meeresoneren met alles waar we onze aandacht op richten

einsteinOnze gedachten (elektrische component) en gevoelens (magnetische component) bepalen dus wat wij aantrekken. Ons leven spiegelt automatisch terug wat wij als signaal uitgezonden hebben. Zonder mening of oordeel. Net zomin als een GPS-systeem zich bemoeit met de keuze van onze bestemming. Zoals Einstein hier treffend zegt: "Dit is geen filosofie, dit is natuurkunde".

Wanneer we een bepaald signaal voor langere tijd uitzenden, versterkt dit zichzelf. Er ontstaat "momentum", een soort sneeuwbaleffect. We trekken steeds meer van hetzelfde aan. Geloofsovertuigingen die we al jarenlang bij ons dragen, hebben dus momentum vergaard.

Lees meer hierover op de pagina's Wet van Aantrekking en Access Bars®

De combinatie van counseling met Matrix Energetics® en/of Access Bars® is heel vruchtbaar gebleken. De positieve effecten van deze onbewuste sessies kunnen nog beter doorzetten wanneer je je bewust wordt van je eigen bijdrage in het bespoedigen of vertragen hiervan. Want deze positieve effecten kunnen vertraagd worden wanneer er, waarschijnlijk ongemerkt, nog herhaaldelijk wordt gedacht en gesproken vanuit ongewenste en dus belemmerende patronen. Wanneer ook nog helderheid ontstaat over hoe dan bij te sturen, snijdt het mes aan twee kanten.

We hoeven niet achter de feiten aan te blijven lopen, geen reactief leven te leiden.
We kunnen wel degelijk leren om zelf de teugels in handen te nemen.

Wet van Aantrekking

We beginnen deze Universele Wet steeds beter te begrijpen en er de spelregels van te ontdekken.

Zodra deze duidelijk worden en je ermee om leert gaan (dat is een keuze), kun je bewust met steeds meer plezier en focus door je leven gaan navigeren.  

Wil je hier meer over weten; inzicht krijgen in hoe je zèlf al met een kleine aanpassing een verbetering in gang kunt zetten? Het kleinste succes kan al enorme voldoening geven en versterkt het vertrouwen om het tij te kunnen keren. Je moet het weliswaar zèlf doen, maar dat hoeft niet alléén.

Deze levenswijsheden zeggen mooi waar de Wet van Aantrekking over gaat:

 • soort zoekt soort
 • wie goed doet, goed ontmoet
 • trek het je niet aan
 • wat je aandacht geeft, groeit
 • waar je je aan ergert, wordt erger
 • waar je mee omgaat, word je mee besmet
 • op dezelfde golflengte zitten
 • de toon zetten
 • hij/zij heeft goeie 'vibes'
 • hij/zij valt uit de toon
 • wil je de wereld veranderen, begin bij jezelf

Lees meer hierover op de pagina Counseling.

 

Access Bars®

Access Bars® van Access Consciousness is een fijne en laagdrempelige methode om ruimte en helderheid in je hoofd te creëren. 

Veel van de gedachten die zich te pas en te onpas aan je opdringen, zorgen voor onrust in je hoofd.

Dit werkt vaak ook lichamelijk door. Bovendien, zoals bij een computer hebben ook wij meerdere programma’s automatisch meedraaien op de achtergrond. We zijn ons daar meestal niet van bewust. Deze mentaal-emotionele programma’s ontstaan met name in onze eerste levensjaren door opvoeding vanuit familie, maatschappij, cultuur en religie. Sommige van deze gedachtenpatronen en overtuigingen werken belemmerend in ons leven. 

De Bars® zijn 32 banen van energie die door en rondom je hoofd lopen en verbonden zijn met verschillende aspecten van je leven. We noemen al deze punten en banen die wij aanraken “De Bars”. Deze banen slaan de elektromagnetische component op van alle gedachten, ideeën, houdingen, beslissingen en overtuigingen die je ooit over iets hebt gehad.....

(citaat van de website www.accessconsciousness.nl )

Een Access Bars® sessie is te vergelijken met het opschonen van een computer. Alsof je ongewenste programma’s, documenten, cookies en spam verwijdert. Je komt weer tot jezelf, krijgt meer helderheid en perspectief. Je gaat gemakkelijker voelen wat voor keuzes je wilt maken. Allerlei situaties waarin je verandering wenst of waarin verandering aan de orde is, kunnen in beweging komen.

Hoe gaat een op Access Bars® gebaseerde sessie in zijn werk?


Gedurende ongeveer een uur worden alle Bars op je hoofd nagelopen. Je ligt gewoon met je kleren aan. Je hoeft niets te vertellen of te doen, omdat je lichaam zelf het proces oppakt en precies weet wat nodig is. Bij herhaling breiden de resultaten zich vanzelf uit.

Naast het onbewust werkende proces van de Bars, is het zelf bewust(er) omgaan met je "mentale hygiëne" van grote toegevoegde waarde. Lees meer hierover op de pagina Counseling.

NOTA BENE: deze sessie kan ook gecombineerd worden met Andullatie en noem ik dan AnduBars.

AnduBars

Ik heb ervaren dat Andullatie tijdens de Access Bars®, de werking van de Access Bars versterkt en uitbreidt. Terwijl de Access Bars en Andullatie hun werk doen, merk je dat je lichaam zich vanzelf gaat ontspannen en rust je sowieso een uur heerlijk uit.

Een Access Bars sessie met Andullatie noem ik voor het gemak een AnduBars sessie.

Zie voor aanvullende informatie over Andullatie www.homehealthproducts.nl/andullatie

Matrix Energetics®

Matrix Energetics® is ontwikkeld door Richard Bartlett en wordt door hem omschreven als een bewustzijnstechnologie. 

Richard Bartlett

Hij maakt gebruik van de basisprincipes uit de quantumfysica, volgens welke wij bestaan uit patronen van licht en informatie. Richard Bartlett heeft ontdekt hoe deze principes toegepast kunnen worden om een ongewenste realiteit te desintegreren en een nieuw informatie-veld te openen. Ofwel, hoe een ‘poort’ te vormen waardoor transformatie kan plaatsvinden.

Tijdens zijn seminars herhaalt hij regelmatig dat dit niet echt te begrijpen valt. En dat als je denkt het wel begrepen te hebben, je het dus niet begrepen hebt. Deze nieuwe informatie past immers niet in de vertrouwde Newtoniaanse kaders waarbinnen wij allemaal zijn opgegroeid. Ofwel, de klassieke fysica. Aan het begin van de 20e eeuw heeft Einstein deze kaders opengebroken. En de huidige quantumfysici hebben dus ontdekt dat onze fysieke realiteit helemaal niet zo "vast" is als we altijd hebben gedacht.

Matrix Energetics® kan doen wat voor onze huidige begrippen nog onmogelijk is. Dit kun je alleen ontdekken door het zelf te ervaren, door je te laten verrassen. De beste houding om profijt te hebben van deze "behandeling" en het doorwerken daarvan is dan ook door open te staan voor verbetering. Ook na de sessie. Denk er niet teveel over na. Want door alsnog allerlei gedachten te activeren over "wat eigenlijk helemaal niet kan”, keren we ongemerkt weer terug naar het oude patroon.

Hoe gaat een op Matrix Energetics® gebaseerde sessie in zijn werk?


Voor een korte kennismaking en eerste sessie spreken we persoonlijk af. We vatten eerst de intentie voor de sessie samen. Met deze intentie verbind ik mij vervolgens met het veld van universeel eenheidsbewustzijn. In dit gebied is alle potentieel voor transformatie beschikbaar. Deze transformatie gebeurt buiten mijn persoonlijke denken en voelen, evenals buiten ruimte en tijd om. "Het veld" doet het werk.

De vervolgsessies doe ik op afstand. In beide gevallen is het aan te bevelen om tijdens de sessie rustig te zitten of te liggen. De meest subtiele ervaringen tijdens en na de sessie kunnen diepgaande veranderingen bewerkstelligen. Lees meer hierover de pagina Counseling.

Over mij

IMG 2059Na mijn afstuderen aan het Sweelinck Conservatorium van Amsterdam heb ik doorgestudeerd in Parijs. Daar heb ik 19 jaar gewoond en gewerkt als concerterend en docerend musicus (fluit en piccolo). 

Het vak van musicus is bijzonder. Er komt meer bij kijken dan alleen de uitgebreide muziekstudie en de instrumentale specialisatie. 
Musiceren op professioneel niveau is goed te vergelijken met topsport. Je kunt het resultaat wel inschatten maar je hebt er van te voren geen controle over.

Ook het docentschap heeft mij al die jaren geïnspireerd. In de eerste plaats om de kennis en instrumentale vaardigheden over te kunnen dragen. Vervolgens en vooral ook om te leren omgaan met de vele mentaal-emotionele aspecten van dit vak. Hoe ga je om met stress, met podiumangst? Wat is inspiratie? Wanneer ontroert muziek? Musiceren dient van binnenuit, met hart en ziel te gebeuren. Wat je zelf niet voelt, kun je niet overbrengen. Iemand op deze weg begeleiden is maatwerk. Met volledig respect voor wie de ander is, voor diens authenticiteit.

Berceuse van Gabriel Fauré.
Hierin word ik begeleid door de pianiste Laurence Carnet.


Gemma RooijakkersAl deze waardevolle ervaringen rijker ben ik mij sinds mijn terugkeer in Nederland (2001) gaan verdiepen in persoonlijke ontwikkelingsprocessen. Beetje bij beetje heb ik het gespecialiseerde vak van orkestmusicus achter mij gelaten. Na het behalen van het diploma Human Development Counsellor volgde ik trainingen bij Transformational Presence Coach Alan Seale

In die periode groeide mijn interesse voor de invloed van het denken op gezondheid en welzijn. En met name hoe je hier zelf invloed op kunt uitoefenen. Dit bracht mij in contact met de neuro- & quantumwetenschappen.

Bij twee pioniers op deze gebieden, Joe Dispenza en Richard Bartlett, volgde ik meerdere jaren trainingen. Hun gedachtegoed is gebaseerd op de nieuwste ontdekkingen binnen de neuro- & quantumwetenschappen. Ook kwam Access Bars® van Access Consciousness op mijn pad en verdiepte ik mij verder in de Wet van Aantrekking. Dit universele principe omvat een oneindig groot en inspirerend studiegebied. Mijn opleiding bij Bentinho Massaro verbreedde en verdiepte voor mij de eerder opgedane kennis en ervaringen. Sinds 2018 breid ik deze weer verder uit met Mastering Alchemy, onder begeleiding van Jim Self

Tarieven 2024

Voor alle afspraken geldt: 

1,5 uur € 88,00
2 uur €110,00
3 uur €160,00

Een afspraak van 2 of 3 uur is geschikt om zowel Counseling als de AnduBars te ontvangen, maar kan ook gereserveerd worden door 1 of 2 personen om meer te weten te komen over de Wet van Aantrekking en hoe hier bewust(er) mee om te leren gaan.

Counseling is zowel persoonlijk als telefonisch of via Zoom mogelijk (vanaf 30 minuten).

 

Afspraken die korter dan 24 uur van te voren worden afgezegd, worden in rekening gebracht.

 

Contact

Consciousness Development

 

Praktijkadres: regio Den Haag.

Voor meer informatie of het maken van een afspraak kun je me mailen of bellen;

Telefoon: 06 1419 1686 (voicemail)
Email: info@gemmarooijakkers.com